Svefi  Bild: Liten pil.  Opinnot  Bild: Liten pil.  Rutiinit, prosessit ja toimenpiteet
Svenska.

Rutiinit, prosessit ja toimenpiteet

Tähän on kerätty rutiinit, prosessit ja toimenpiteet, joita käytetään ja jotka ovat tarjolla Svefillä. Käytä linkkejä siirtyäksesi nopeasti eri osioihin.

Bild: Liten pil. Kursseille hyväksyminen
Bild: Liten pil. Hyväksymisen periaatteet ja hakijoiden valinta
Bild: Liten pil. Mikäli kurssi päättyy tai perutaan
Bild: Liten pil. Arvioinnit
Bild: Liten pil. Poissaoloa koskevat rutiinit
Bild: Liten pil. Vilppiä koskevat rutiinit
Bild: Liten pil. Alkoholiongelmia koskevat rutiinit
Bild: Liten pil. Huumeita koskevat rutiinit
Bild: Liten pil. Valitukset ja päätöksistä valittamista koskevat rutiinit
Bild: Liten pil. Järjestysongelmia koskevat rutiinit
Bild: Liten pil. Osallistujahoitosuunnitelma
Bild: Liten pil. Osallistujahoitoa koskevat rutiinit
Bild: Liten pil. Saavutettavuus toimintarajoitteisille opiskelijoille
Bild: Liten pil. Mahdollisuudet pedagogiseen tukeen toimintarajoitteisille tai puutteellisesti ruotsin kieltä osaaville
Bild: Liten pil. Osallistujan mahdollisuus vaikuttaa
Bild: Liten pil. Avoimuus- ja arkistointirutiiit

 

 

Kursseille hyväksyminen

 1. Hakija on saanut informaatiota Svefin kurssitarjonnasta.
   
 2. Hakija lähettää hakemuksensa Svefin nettisivun kautta tai kirjeitse.
   
 3. Hakuaika loppuu.
   
 4. Kurssista vastaava opettaja kutsuu hakijan pääsykokeisiin ja/tai tarkistaa hakijan suositukset (riippuen hakijan kurssivalinnasta).
   
 5. Kurssista vastaava opettaja käsittelee hakemukset yhteistyössä kollegansa kanssa.
 6. Hakijalle lähetetään vastaus, onko hänet hyväksytty vai ei. Ilmoittautumismaksu lähetetään hyväksytyille.
   
 7. Hakija vahvistaa opintopaikkansa ja maksaa ilmoittautumismaksun.
   
 8. Koulunaloitusasiakirjat ja palvelumaksulasku lähetetään.
   


 

 

Hyväksymisen periaatteet ja hakijoiden valinta

Kurssille hyväksyttyjen hakijoiden valinta tehdään yleensä seuraavin perustein:

 • Mahdollisuudet/motivaatio
 • Mielenkiinto kurssin pääaineita kohtaan
 • Realistiset päämäärät

Hakijalla, jolla on lisäksi tarvetta pätevyyden täydentämiseen, on etusija.

 

 

Mikäli kurssi päättyy tai perutaan

Mikäli kurssi päättyy tai perutaan maksetaan jo maksettu palvelumaksu takaisin. Hakijalle tarjotaan myös mahdollisuutta aloittaa korvaava kurssi.

 

 

Arvioinnit

Osallistujat suorittavat lukuvuoden aikana niin suullisia kuin kirjallisia arviointeja kursseista ja yleisesti koulunkäynnistä .

Opettajainkokouksessa arvioidaan yksittäiset osallistujat puolilukukausiarvioinnissa. Kurssista vastaavat opettajat keskustelevat myös henkilökohtaisesti osallistujien kanssa.

Kaikki osallistujat jättävät kirjallisen arvioinnin lukuvuodesta, joka käydään läpi opettajainkokouksessa. Toimenpidesuunnitelma tehdään.

 

 

Poissaoloa koskevat rutiinit

Osallistujan tulee ilmoittaa poissaolostaan toimistoon joka päivä viimeistään klo. 08:15.

 1. Vastaava ohjaaja merkitsee muistiin läsnäolon oppitunneilla.
   
 2. Poissaolo käsitellään kurssille osallistuvan ja linjasta vastaavan välillä.
   
 3. Toistuva poissaolo käsitellään opettajainkokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan.
   
 4. Jatkuva toistuva poissaolo ja/tai toistuva myöhästely johtaa puhutteluun kurssista vastaavan ja osallistujan kesken. Puhuttelu tulee dokumentoida kirjallisesti ja vahvistaa molemman osapuolen allekirjoituksilla.
   
 5. Osallistuja saa kirjallisen varoituksen ja puhuttelun kurssista vastaavan ja rehtorin kanssa mahdollisesta alennetusta opiskelutahdista ta opiskeluista erottamisesta. Varoitus tulee dokumetoida kirjallisesti ja todistaa kaikkien puhutteluun osallistuneiden allekirjoituksilla.
   
 6. Alennettu opiskelutahti otetaan käyttöön yhteisymmärryksessä osallistujan kanssa silloin kun poissaolo on niin korkea, että kokoaikaopiskelua ei tulla hyväksymään, mutta että osa-aikaopiskelu, vähintään 25%, voidaan hyväksyä. CSN:lle ilmoitetaan mahdollisista muutoksista opintotahdissa.
   
 7. Opiskeluista erottaminen toteutetaan silloin kuin poissaolo on niin suuri, että kokoaikaopiskelua ei voida hyväksyä eikä osallistuja ole kiinnostunut alennetusta opiskelutahdista, tai kun poissaolo on niin suuri, että alennettu opiskelutahti ei ole mahdollista. Opintojen keskeyttämisestä ilmoitetaan CSN:lle.

 

 

Vilppiä koskevat rutiinit

 1. Vilpillä tarkoitetaan kopioitua materiaalia tai toisen henkilön laatimaa materiaalia, jota osallistuja väittää omakseen ja/tai jos materiaalista puuttuu lähdeviite.
   
 2. Jos vilppi huomataan, ohjaaja ja rehtori ottavat osallistujan puhutteluun keskustellakseen jatkotoimenpiteistä. Jatkotoimenpiteet riippuvat vilpin  laajuudesta .  Keskustelu tulee dokumentoida kirjallisesti ja todistaa kaikkien keskusteluun osallistuneiden allekirjoituksilla.
   
 3. Jos vilppi toistuu, osallistuja voidaan erottaa opinnoista rajalliseksi ajaksi.

 

 

Alkoholiongelmia koskevat rutiinit

Jos epäily alkoholiongelmasta tulee esille, kurssista vastaava ja rehtori ottavat osallistujan puhutteluun. Jos ongelma häiritsee opiskelua ryhdytään yksilöllisiin toimenpiteisiin.

Muissa tapauksissa sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä. Jos osallistuja rikkoo lakia voi tämä johtaa erottamiseen. Sellaisissa tapauksissa keskustellaan asiasta osallistujan kanssa.

 

 

Huumeita koskevat rutiinit

 1. Ruotsissa laittomien huumeiden tai reseptilääkkeiden käyttö/hallussapito/levitys on laitonta ja näin ollen kiellettyä.

 2. Jos epäily laittomien huumeiden käytöstä tulee esiin, kurssivastaava ja rehtori ottavat osallistujan puhutteluun. Koulu voi vaatia virtsakokeen jättämistä.
   
 3. Jos osallistuja saadaan kiinni laittomien huumeiden hallussapidosta tai käytöstä, tai yllätetään huumeiden vaikutuksen alaisena, on koulun velvollisuus ottaa yhteyttä poliisiin ja/tai sosiaaliviranomaisiin.

 4. Mahdollinen opinnoista sulkeminen tai erottaminen arvioidaan yksilöllisesti.

 

 

Valitukset ja päätöksistä valittamista koskevat rutiinit

Jos sinä  et ole tyytyväinen johonkin, esim. koulutuksen tasoon tai puutteellisiin tiloihin/varustuksiin, voit toimia näin:

 1. Osallistuja ottaa yhteyttä kurssista vastaavaan.
   
 2. Jos kurssista vastaava ei voi ratkaista ongelmaa, hänen tulee neuvoa osallistuja oikealle henkilölle.
   
 3. Rehtoriin otetaan yhteyttä, jos ongelmaa ei ratkaista.
   
 4. Jos ongelmaa ei vieläkään pystytä ratkaisemaan,  rehtorin tulee ottaa asia esille johtokunnan kanssa.
   
 5. Jos osallistuja tuntee että ongelma on vieläkin ratkaisematta voi hän tehdä kirjallisen ilmoituksen FSR:lle: http://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Studerandes-rattigheter/Anmalan-till-FSR/

  Ilmoitus tulee tehdä vuoden sisällä siitä kun osallistuja on päättänyt opintonsa.
   
  Jos olet sitä mieltä, että koululla esiintyy sortamista tai loukkaavaa kohtelua, sinun on käännyttävä rehtorin puoleen, jonka tehtävänä on ehkäistä ja ratkaista ongelmat työympäristössä ja hänellä on ylin vastuu työympäristölain mukaan. Voit myös ottaa yhteyttä koulun työsuojeluvaltuutettuun:

  Anton Johansson
  E-post: [javascript protected email address]
  Tfn: +46 (0)922 - 688 00
     

 

 

Järjestysongelmia koskevat rutiinit

Tietokoneen käyttö
Jos osallistuja rikkoo sovittuja sopimuksia, jotka on allekirjoitettu tietokoneen käyttösopimuksessa, osallistuja  menettää oikeuden tietokonesalien käyttöön ja koulun tietokoneverkkoon viideksi päiväksi.

Vilppi
Jos osallistuja kopio toisen henkilön valmistamaa materiaalia tai toimii muulla vilpillisellä tavalla, toimitaan lunttaamista koskevien rutiinien mukaan (katso yllä).

Loukkaukset tai uhkaava käytös
Loukkaavasta  tai uhkaavasta käytöksestä koulun henkilökuntaa tai muita osallistujia kohtaan annetaan varoitus. Toistuvien varoituksien seurauksena osallistuja suljetaan opinnoista.

Huume- ja alkoholiongelmat
Lue huume- ja alkoholiongelmia koskevat rutiinit(katso yllä).

Sääntöjen rikkominen Svefin retkeilymajassa
Asumissäännöt annetaan kun käyt hakemassa huoneen avaimen, jolloin  allekirjoitat henkilökohtaisen sopimuksen. Asumissäännöt ovat myös luettavissa osoitteessa:
www.svefi.net/studier/info-skolgang-fi.html#boenderegler

Asumissääntöjen rikkomisesta seuraa varoitus. Toistuvasta asumissääntöjen rikkomisesta voi seurata erottamien.

 

 

Osallistujahoitosuunnitelma

Tavoitteena on että kurssille osallistuva voi:

•Tuntea olonsa turvalliseksi koululla,
•Tietää kenen puoleen kääntyä mahdollisissa ongelmissa,
•Saada apua yhteyden otossa asianomaisiin laitoksiin (kuten psykiatrista apua tai terveyskeskukseen) toivottaessa/sopimuksen mukaan.

Jos tunnet itsesi loukatuksi tai syrjityksi, älä epäröi hakea tukea luokkatovereilta, opettajilta, rehtorilta, tai joltain muulta, johon voit luottaa.

Toimenpiteet, joita sovelletaan ovat asiakohtaisia. Yksilön hyvinvointi on aina tärkeintä päätösprosessissa.

 

 

Osallistujahoitoa koskevat rutiinit

Osallistuja, jolla on huolia, ottaa yhteyttä toimistoon tai rehtoriin. Toimisto ohjaa eteenpäin asiassa.

 

 

Osallistujan mahdollisuus vaikuttaa

Osallistuja voi vaikuttaa koulunkäyntiinsä Svefillä monella eri tavalla.

SG (Skolgemenskapen-Kouluyhteisö) kokoontuu säännöllisesti. Jokaiselta kurssilta on yksi edustaja, ja asioita otetaan esille ja niistä päätetään yhteistyössä rehtorin ja opettajien edustajien kanssa. Jos haluat ottaa esiin jonkin tietyn kysymyksen (esim. ehdotuksen matkasta tai jotain vastaavaa) voit puhua tästä kurssisi SG-edustajan kanssa, niin hän ottaa asian esille seuraavassa SG-kokouksessa.

Osallistuja voi valita kaksi (tai useamman) vapaavalinnaisen lisäaineen opintoihinsa. Listan löydät, näpäyttämällä tästä.

Osallistuja voi myös vaikuttaa lukujärjestyksensä laatimiseen ja esim. valita, milloin hän mieluiten lukee mitäkin aineita.

 

 

Avoimuus- ja arkistointirutiiit

Todistukset ym., joita tarvitaan pitkälle kurssille haettaessa (koulutus, joka  kestää vähintään 1 vuoden):

Kurssille hyväksytyn todistukset ym.  arkistoidaan viideksi vuodeksi.

Henkilön, jota ei ole hyväksytty kurssille, todistukset ym. arkistoidaan yhdeksi vuodeksi.

Yllä mainitun aikarajan jälkeen todistukset ym.  silputaan paperisilppurissa.

 

Svefin antamat todistukset:

Pitkien kurssien todistukset arkistoidaan ilman aikarajoitusta.

Osallistuja, joka on opiskellut Svefin pitkällä kurssilla voi tilata kopion aiemmin laaditusta todistuksestaan. Palvelun hinta on 100 kr.

 

Avoimuus:

Svefi ei ole velvollinen luovuttamaan informaatiota toiminnastaan tai osallistujistaan.
Svefi ei myöskään ole estetty luovuttamasta informaatiota.
Svefillä on yleisesti avoin ja asiakasystävällinen asenne.

 

Knapp: Svefis webbradio. Knapp: Svefi på YouTube. Knapp: Svefi på Facebook.
Knapp: Nätbildarna: Utbildning på nätet.
© Svefi