Knapp: Till framsidan.
Knapp: Studier.
Knapp: Hotell.
Knapp: Konferens.
Knapp: Event.
Knapp: Restaurang.
Knapp: Bar.
Svefi  Bild: Liten pil.  Studier  Bild: Liten pil.  Performancekonst och Performancekonstnär
Suomi.

 

Är du intresserad av teater, dans eller bildkonst eller kanske allt på samma gång? Eller har du undrat över vad det egentligen är Marina Abramovic sysslar med? Då kan utbildningen i Performance Art (gymnasial nivå, 1-2 år) eller utbildningen till performancekonstnär (eftergymnasial nivå, 2 år) vara perfekt för dig.

Här lär du dig att kombinera olika konstformer men också att bryta ned dem i sina beståndsdelar och bygga något nytt. Du får också lära dig grunderna i närvaro och kroppsligt uttryck, så väl som grunderna i olika tekniker som video, ljussättning och ljuddesign.

Skillnaden mellan de två utbildningarna är att Performance Art låter dig studera och jobba med olika konstformer medan Performancekonstnär, utöver de konstnärliga studierna, även ger dig de redskap du behöver för att arbeta bl.a. som egen företagare.

Performancekonst är eget konstnärligt uttryck men har influenser från bildkonst, videokonst, installationer, musik/ljud och dans. Det är en bred och mycket mångsidig konstform, och är därför svår att definiera. Vissa har beskrivit performancekonst som ett slags interdisciplinär ”verktygslåda” där gränserna mellan konstformer och -genrer suddats ut. Däremot innehåller performancekonst alltid en eller flera "live"-aspekter. Den är ofta “time based art practices” (tidsbaserad konstpraxis) och/eller “site-specific art practices” (platsbaserad konstpraxis), och utgår ofta från en dialog mellan kropp, tid, rum och andra materiella konfigurationer.

Performancekonst är ett uttryck som är förankrat i nuet och som inte kan reproduceras vidare, den är en gemensam upplevelse som aktör och publik delar.

Dina studier leds av yrkesverksamma performancekonstnärer som ger en inblick i sina specifika praktiker. Under utbildningarnas gång får du mycket utrymme för att skapa på egen hand samt handledning i att fullfölja en konstnärlig process. 

Utbildningarna vänder sig till dig som är intresserad av konstnärligt arbete, speciellt det performativa. Det är viktigt är att du är lyhörd, mogen, tänker kreativt, kan ta ansvar för egna studier och att du vågar gå in olika, och för dig, nya former av skapande processer. Kursen innehåller såväl solo-arbete som kollektivt arbete. Erfarenhet av en eller flera konstformer är meriterande.

i försöker även att väcka intresse för det obekanta och okända samt vidga era och våra referensramar. Frågor kring demokrati, jämställdhet, miljö, rättvisa, solidaritet och globalisering är återkommande i diskussioner, projektarbeten och teman. Att kunna arbeta tillsammans är en stor tillgång i både arbetslivet och det privata, och gemensamma aktiviteter övar upp din förmåga att samarbeta.

Utbildningarna är de enda av sitt slag i Sverige. Båda ger en bra grund inför vidare studier till konstnär och inom konstvetenskap.

 

Efter slutförd kurs
Efter slutförd kurs beräknas du ha uppnått följande:

  • Du har ett brett kunnande inom performance.
  • Du har utvecklat och vidgat ditt konstnärliga synsätt.
  • Du kan producera performances, aktioner och happenings.
  • Du har utvecklat konstnärlig mognad och färdigheter i att genomföra och utveckla dina egna idéer.
  • Du har kunskaper i att driva eget företag inom performancekonstyrket (gäller utbildningen Performancekonstnär).

 

Bild: Pil. ANSÖK TILL PERFORMANCEKONST HT2020

 

Bild: Pil. ANSÖK TILL PERFORMANCEKONSTNÄR HT2020

Ansökan sker via Schoolsoft, en gemensam registreringsplats för Sveriges skolor.

Om du redan har ett Schoolsoft-konto från tidigare studier så kan du logga in med det. Annars kan du snabbt och enkelt skapa ett nytt konto direkt på ansökningssidan. Sedan får du ansöka med det.

(Observera: Om du inte har svenskt personnummer kan du inte skapa ett konto hos Schoolsoft! Använd i så fall det här ansökningsformuläret istället.)

Om du hellre vill ansöka via pappersblankett, välj mellan Word och PDF. Skriv sedan ut blanketten, fyll i den, och posta den. Adressen finns på blanketten.

 

 Allmän info om utbildningen
 Performance Art i media
 Tidigare elever berättar om utbildningen
 Kursansvarig: Annika Kronqvist
 Studieplan och kursinnehåll
Fakta om Performance Art och Performancekonstnär

Performance Art (särskild kurs)
Performancekonstnär (Eftergymnasial yrkesutbildning, EGY)

Kursdatum för kommande läsår:
HT2020: 2020-08-17 — 2020-12-18
VT2021: 2021-01-11 — 2021-06-11

Senaste ansökningsdag:
26 april 2020, därefter i mån av plats

Antagningsbesked:
Antagningsbeskedet skickas ut inom två veckor efter antagningsintervjun genomförts.

Utbildningen startar:
17 augusti 2020

Material- och teknikavgift:
4000 kr per läsår (i avgiften ingår kopior, försäkring, studiebesök, m m)

Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften är 500 kr. Den utgör en del av material- och teknikavgiften och betalas när du blivit antagen och tackar ja till utbildningen. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

CSN:
Performance Art är en särskild kurs och ligger på gymnasial nivå (A2);
Performancekonstnär är en eEftergymnasial yrkesutbildning (EGY) och ligger på eftergymnasial studienivå (B1).

 

Antagningsvillkor, Performance Art:
• Minst 18 års ålder.
• Gymnasiebehörighet (slutförd grundskola)
• Antagningsprov.

Antagningsvillkor, Performancekonstnär:
• Minst 18 års ålder
• Intervju
• Antagningsprov
• Behörighet att läsa på yrkeshögskola:
   Du har godkänd nivå i följande kurser:
   Svenska 1 eller Svenska som
      andraspråk 1,
   Engelska 5,
   Matematik 1 a, b eller c,
   Samhällskunskap 1a1,
   Naturkunskap 1a1,
   Religionskunskap 1,
   Historia 1a1

Antagningsprov:
13/6. Kontakta gärna kursansvarig (se nedan) vid funderingar!

Du har möjlighet att bo på vårt vandrarhem under antagningsprovet. Priset är 200 kr för första natten (ta med lakan). I priset ingår en extra natt. Kontakta Svefis reception på [javascript protected email address] eller ring 0922 - 688 00.

Studietakt:
100%
Performance Art pågår i 1- 2 år
Performancekonstnär pågår i 2 år

Boende under studietiden:
Svefi har elevrum att hyra. Du kan anmäla ditt intresse när du ansöker till en utbildning. Det finns även lägenheter att hyra i stan, och du får en lista på hyresvärdar med ansökningsbeskedet.

Mer information:
Annika Kronqvist
Tfn: 0922 - 688 00 (växel), 0922 - 688 17
[javascript protected email address]

 

Knapp: Kontakta Svefi.
Knapp: Till Svefis bildgalleri.
Knapp: Om Svefi.
Knapp: Svefi tjänster.
Knapp: Svefis webbradio. Knapp: Svefi på YouTube. Knapp: Svefi på Facebook.
Knapp: Nätbildarna: Utbildning på nätet.
© Svefi