Svefi  Bild: Liten pil.  Opinnot  Bild: Liten pil.  Yleinen
Svenska.

Opinnot: Yleinen

Yleiskursseillamme voit opiskella keskeisimpiä aineita* saadaksesi jatko-opintoihin vaadittavan kelpoisuuden tai parantaaksesi omia perustietojasi. Useimmilla kursseilla on myös erityinen opintosuunta.

Yleiskurssit Erityispainotteiset yleiskurssit
Bild: Pil. Yleiskurssi
Bild: Pil. Näkövammaisille suunnattu
    yleiskurssi

Bild: Pil. Yleiskurssi: Mukautetut opinnot
Bild: Pil. Yleiskurssi: Russian
    Connection
Bild: Pil. Yleiskurssi: Sisustaja
Bild: Pil. Yleiskurssi: Taide
Bild: Pil. Yleiskurssi: Äänitekniikka
Bild: Pil. Yleiskurssi: Äänitekniikkaa näkövammaisille
Bild: Pil. Yleiskurssi: Valosuunnittelu
Bild: Pil. Yleiskurssi: Musiikki (perus)
Bild: Pil. Yleiskurssi: Studiomuusikko
Bild: Pil. Yleiskurssi: Singer-Songwriter
Bild: Pil. Yleiskurssi: Laulu

 

Yleiskurssit
Näillä kursseilla opiskelet keskeisimpiä aineita* saadaksesi jatko-opintoihin vaadittavan kelpoisuuden tai kohentaaksesi omia perustietojasi. Yleiskurssin ja näkövammaisille suunnatun yleiskurssin ohella muilla kursseilla on eri yleisopintosuuntia.

Yleiskurssi
Sinulle, joka haluat jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai haluat kohentaa omia perustietojasi eri aineissa. Valitset itse, mitä aineita haluat opiskella.

Näkövammaisille suunnattu yleiskurssi
Sinulle, joka olet näkövammainen ja haluat jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai haluat kohentaa omia perustietojasi eri aineissa. Valitset itse, mitä aineita haluat opiskella. Kurssilla hyödynnetään nakövammaisille tarkoitettua tekniikkaa, apuvälineitä ja kirjallisuutta.

Yleiskurssi: Mukautetut opinnot
Sinulle, joka haluat jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai haluat kohentaa omia perustietojasi eri aineissa. Valitset itse, mitä aineita haluat opiskella. Kurssi on mukautettu lievästi toimintarajoitteisille.

Yleiskurssi: Russian Connection
Sinulle, joka haluat tietää enemmän Venäjästä. Opiskelet venäjän kieltä ja tutustut lähinnä Kuolan niemimaahan, Arkangelin alueeseen sekä Karjalan tasavaltaan. Voit myös opiskella saadaksesi jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai kohentaaksesi omia eri aineiden perustietojasi

Ylös

 

Erityispainotteiset yleiskurssit
Näillä kursseilla opiskelet keskeisiä aineita* sekä jonkin erityiskurssin tai lukion jälkeisen kurssin opintosuuntaa. Se tarkoittaa sitä, että opiskelet osaksi keskeisiä aineita ja osaksi valitsemasi opintosuunnan aineita yhdessä niiden opiskelijoiden kanssa, jotka opiskelevat erityiskurssilla tai lukion jälkeisellä kurssilla.

Yleiskurssi: Sisustaja
FSinulle, joka haluat opiskella muotoilua ja sisustusta ja haluat jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai haluat kohentaa omia perustietojasi eri aineissa.

Yleiskurssi: Taide
Sinulle, joka haluat opiskella ja harjoittaa taidetta eri muodoissa; pääaineet ovat maalaus, keramiikka ja tekstiilimuotoilu, ja haluat jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai haluat kohentaa omia perustietojasi eri aineissa.

Yleiskurssi: Äänitekniikka
Sinulle, joka haluat opiskella aikamme äänitekniikkaa sekä haluat jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai haluat kohentaa omia perustietojasi eri aineissa.

Yleiskurssi: Äänitekniikkaa näkövammaisille
Sinulle, joka olet näkövammainen ja haluat opiskella äänitekniikkaa sekä saada jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai haluat kohentaa omia perustietojasi eri aineissa. Kurssilla hyödynnetään nakövammaisille tarkoitettua tekniikkaa, apuvälineitä ja kirjallisuutta.

Yleiskurssi: Valosuunnittelu
Sinulle, joka haluat opiskella valon käyttöä eri tapahtumissa ja miten valaistusta käytetään julkisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä saada jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai haluat kohentaa omia perustietojasi eri aineissa.

Yleiskurssi: Musiikki
Sinulle, joka haluat opiskella ja soittaa musiikkia sekä saada jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai haluat kohentaa omia perustietojasi eri aineissa. Opintojen tavoitteena on kohentaa perusmusiikkitietoa.

Yleiskurssi: Studiomuusikko
Sinulle, joka haluat opiskella ja soittaa musiikkia, sekä livenä että studiossa, sekä saada jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai kohentaa omia perustietojasi eri aineissa.

Yleiskurssi: Redesign – hyötykäyttöyhteiskunta
Sinulle, joka haluat oppia antamaan vanhoille, tarpeettomille tai käytetyille esineille uuden elämän ja keksiä uusia, jännittäviä käyttöalueita sekä saada jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai kohentaa omia perustietojasi eri aineissa.

Yleiskurssi: Singer-Songwriter
Sinulle, joka haluat kehittää itseäsi singer-songwritertyylissä ja yleensä musiikissa sekä saada jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai kohentaa omia perustietojasi eri aineissa.

Yleiskurssi: Laulu
Sinulle, joka haluat kehittää ääntäsi ja opiskella laulutekniikkaa sekä saada jatko-opintoihin oikeuttavan kelpoisuuden tai kohentaa omia perustietojasi eri aineissa.

Yleiskurssi: Päivitä tietosi!
Täydennä opintojasi tai opi jotain ihan uutta. Voit opiskella lukiopätevyyden antavia aineita ja valita myös tietyn opintosuunnan.

Ylös

 

* ”Ydinaineet”  ovat ruotsi, englanti, matematiikka, yhteiskuntaoppi, uskonto-oppi sekä luonnontiede. Jos haluat saada korkeakoulukelpoisuuden, opiskelet niitä aineita, joista et vielä ole saanut hyväksyttyä arvosanaa.  Muuten voit keskittyä niihin aineisiin, jotka kiinnostavat sinua.

Knapp: Svefis webbradio. Knapp: Svefi på YouTube. Knapp: Svefi på Facebook.
Knapp: Nätbildarna: Utbildning på nätet.
© Svefi