Knapp: Till framsidan.
Knapp: Studier.
Knapp: Hotell.
Knapp: Konferens.
Knapp: Event.
Knapp: Restaurang.
Knapp: Bar.
Svefi  Bild: Liten pil.  Studier  Bild: Liten pil.  Behandlingsassistent

Utbildning: Behandlingsassistent

Svefi Folkhögskola i Haparanda startar den 22 maj 2017 en behandlingsassistent-utbildning.

Psykosocialt behandlingsarbete bedrivs runtom i Sverige under privata, ideella, kommunala, landsting samt statliga huvudmän och i såväl öppna som slutna verksamheter. Det finns både mindre och större behandlingsinstitutioner och efterfrågan av placeringar är stort i Sverige.

Kompetenskraven på olika behandlingsverksamheter är högt, dels för att säkerställa kvalitén inom verksamheter som har behandlingsuppdrag.

Inom branschen jobbar man aktivt med kvalitetssäkring, metodutveckling av verksamheter för att vara attraktiv i upphandlingar, därför kommer också krav på lämplig utbildning hos de anställda.

 

 

Utbildningens upplägg

Som behandlingsassistent arbetar du med människor med olika typer av sociala problem.

Genom utbildning till behandlingsassistent får du de formella kunskaperna och de färdigheter som efterfrågas av branschen. Utbildningen är eftergymnasial och kräver en formell kompetens. Arbetslivserfarenheter inom området socialtarbete och/eller eftergymnasiala studier inom området är till fördel.

En tredjedel av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd hos relevanta arbetsgivare. Bakgrunden är för att du som deltagare ska direkt under utbildningstiden få möjlighet att omsätta och förstå dina teoretiska kunskaper i praktiken. Den arbetsplatsförlagda delen innebär också en fantastisk möjlighet att bygga upp ett eget nätverk och skapa värdefulla kontakter redan under utbildningstiden.

 

 

Efter utbildningen

Efter fullgjord utbildning är du kvalificerad att arbeta som behandlingsassistent inom HVBhem, stödboenden eller dagliga verksamheter för ungdomar och vuxna som har socialt och/eller psykiska problem. Du kan även arbeta inom slutna institutioner som Kriminalvård, SiS.

 

Vid intresse, kontakta;

Rektor Marie Järvinen, tfn 070-5469905 alt marie.jarvinen@svefi.net

eller

Kursansvarig lärare Kati Invall; kati.invall@svefi.net

 

 

 

Tillbaka till framsidan

Knapp: Kontakta Svefi.
Knapp: Till Svefis bildgalleri.
Knapp: Om Svefi.
Knapp: Svefi tjänster.
Knapp: Svefis webbradio. Knapp: Svefi på YouTube. Knapp: Svefi på Facebook.
Knapp: Nätbildarna: Utbildning på nätet.
© Svefi