Knapp: Till framsidan.
Knapp: Studier.
Knapp: Hotell.
Knapp: Konferens.
Knapp: Event.
Knapp: Restaurang.
Knapp: Bar.

Hållbarhetsveckan 2018

Under hållbarhetsveckan 2018 (v. 38) jobbade Svefis deltagare med temat "Hållbart Haparanda". Deltagarna arbetade i grupp, och målet var att tänka på de sociala, ekonomiska eller miljömässiga aspekterna av just hållbarheten i Haparanda och sedan presentera redovisningar för hur den såg ut, eller kunde påverkas, i staden. Redovisningarna kunde ta hurdan form som helst.

Den här gången blev det allt från de ekonomiska fördelarna med solceller i staden till hur cykelvägarna och den allmänna tillgängligheten kunde förbättras. Allmänheten var som vanligt inbjuden, och deltagarnas arbeten kommer dessutom att presenteras för Haparanda kommun.

 

 

En liten film om tillgänghet:

 

En film om gång- och cykelbanorna i Haparanda

 

 

Foton från redovisningarna:

 

 

 

 

Klicka här för att gå till Svefis framsida.